Alt Yapı Çalışmaları

Alt yapı Temeli, Soket, Bağ Hatılı ve Perde elemanlarından meydana gelmektedir. Bu imalatlar fabrikada değil, inşaat sahasında (yerinde dökme) Mühendisler ve Teknisyenler nezaretinde yetişmiş elemanlarca güçlü bir ekipman desteğiyle yapılmaktadır.

Hatıl Yapılması iş

Ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek için yatay olarak boydan boya yerleştirilen ahşap, tuğla veya beton bağlama ögesi

(Mimarlık) Duvar ağırlığını yatay olarak dağıtmak için duvar örgüsü içine yerleştirilen beton, ağaç ya da tuğla kiriş.

Yastık betonu yapılması işi

Yığma yapılarda duvarların bağlantılarını sağlamak amacıyla hatıl yapılır. Moloz taş duvar yüksekliğinin 1,5 m’ yi geçmesi durumunda hatıl yapılması zorunludur. Taş duvarlarda en az 6 adet çapı 10 mm olan boyuna donatı kullanılır. Tuğla duvarlar için en az 4 adet 12 mm çaplı donatı kullanılır.

Soket Yapılması İşi

Önceden üretilmiş (precast) kolonlar, şantiyede, yerinde inşa edilmiş soket temellerin içine vinçler ile oturtulmakta ve daha sonra beton ile grouting yapılarak aksında ve şakülünde sabitlenmektedir

Sürekli temel ( radye ) yapılması işi

Radye Jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Sürekli temel ( perde ) yapılması işi

Son yönetmeliğe göre artık her binada olmak zorunda olan taşıyıcı elemandır. Binayı dış etkilerden koruyacak olan çevre perde duvar çalışmasının ardından binanın toprakla ilişkisini kesmek için mantolama nem izolasyon işlemi yapılır.

Perde beton, betonarmede donatılı yapı elemanıdır. Yüksek çok katlı yapılarda yatay yüklerin karşılanmasında perdeler kullanılır. Kat yükseklikleri arttıkça kesit tesirlerinin artması ile kolon boyutları büyür. Büyük kolon boyutları ekonomik olmayıp mimari açıdan sakıncalıdır. Bu nedenle yapılarda betonarme perdeler tercih edilir.